#ArtIt mener/op-ed in Norwegian: Om distriktskunst versus urban kunst

Kulturmagasinet PLNTY stiller seg i en artikkel fra 4. januar 2019 spørsmålet om nordnorsk kunst skiller seg fra resten.

#ArtIt mener: Man kan i hvert fall se litt vel mange landskapsbilder fra enkelte landsdeler og det man med litt urban arroganse kanskje kan kalle for "distriktskunst". Den har liksom ikke forandret seg siden 1970-/1980-tallet, med mer eller mindre praktisk keramikk, glasskunst, akvareller (gjerne akvarellpulver med vann splæshet over), abstrakt ekspresjonisme uten nevneverdig aggresjon i seg og sånn typisk blurry "hverdagskunst" som skal forestille pene kvinner, moderskapet, samlivsrelasjoner og poetiske landskaper, gjerne en tåkete høstdag og med en dyp fugl på. #HvisManIkkeHarNoeÅMaleHarManJoAlltidsNaturen 

Kunstneren lever sogar et vanlig familieliv og er godt integrert i samfunnet som formingslærer med fast utstillingsadgang til både nyrenoverte låver med spotter i taket og lokale herregårder, kanskje fordi kunsten ikke utfordrer så mye og ikke truer de lokale elitene på noe vis. Ikke akkurat Kristiania-Bohemen, med andre ord.

Også har man mer urban kunst ... .

Leave a comment

Name .
.
Message .

Please note, comments must be approved before they are published